s.m. szczęśliwice spółdzielnia strona główna

Aktualności

2018
23
kwiecień

Informacja od Zarządu S.M. "Szczęśliwice" w sprawie podwyżek za opłaty eksploatacyjne od 01.04.2018 roku2018
20
kwiecień
W dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 19:00 w bud. 59B kl. I lok. 10U odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Szczęśliwice.


2018
17
kwiecień
 
 Zarząd S.M. „Szczęśliwice” zaprasza do siłowni i klubu osiedlowego
 
 SIŁOWNIA ul. Włodarzewska 59 D kl. I (piwnica)
Informujemy, że udostępniono nowy sprzęt : atlas, rower treningowy oraz bieżnię.
SIŁOWNIA - 32,00 zł/miesiąc;- 76,00 zł/kwartał
 
 
POMIESZCZENIE KLUBU ul. Włodarzewska 59B kl. I (piwnica)
TENIS STOŁOWY - 21,00 zł/miesiąc
WYNAJEM POMIESZCZENIA KLUBU- 52,00zł/godzinę - na zebrania, imprezy jednodniowe
 
Klucze pobiera się na ochronie za pokwitowaniem. Opłaty wnosi się w biurze Spółdzielni w godzinach pracy lub na konto bankowe.


2017
05
grudzień

 W dniu 04.12.2017 roku Rada Nadzorcza S.M. "Szczęśliwice" podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 5/2017 w sprawie finansowania robót remontowych w 2018 roku
2. Uchwała nr 6/2017 w sprawie przyjęcia planu gospodarczo - finansowego na 2018 rok
3. Uchwała nr 7/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych
2017
30
marzec
W dniu 29.03.2017 r. Rada Nadzorcza S.M. "Szczęsliwice" podjęła następującą uchwałę:
  1. Uchwała nr 1/2017 w sprawie w sprawie finansowania robót remontowych w roku 2017.
Tekst uchwały oraz plan rzeczowo-finansowy remontów w S.M."Szczęśliwice" na 2017 rok dostępne są w zakładce "DOKUMENTY".


2016
21
listopad
W dniu 16.11.2016r Rada Nadzorcza S.M. "Szczęśliwice" podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 3/2016 w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2017 rok.
2. Uchwała nr 4/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych.


Teksty uchwał oraz plan gospodarczo-finansowy na rok 2017 wraz z kalkulacją kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz wysokości opłat lokalowych na 2017 rok dostępne są w zakładce "DOKUMENTY".


2016
05
sierpień
W dniu 03.08.2016 r. Rada Nadzorcza S.M. "Szczęsliwice" podjęła następującą uchwałę:
  1. Uchwała nr 2/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie finansowania robót remontowych w roku 2016 .
Tekst uchwały oraz plan rzeczowo-finansowy remontów w S.M."Szczęśliwice" na 2016 rok dostępne są w zakładce "DOKUMENTY".


2016
07
lipiec
W załączeniu list Pana Lecha Baryckiego  - Radnego Ochoty w sprawie planowanej wycinki drzew w Parku Szczęśliwickim w związku z budową miejsc parkingowych na ul. Przy Parku.


2016
31
marzec
W dniu 30.03.2016 r. Rada Nadzorcza S.M. "Szczęsliwice" podjęła następującą uchwałę:
  1. Uchwała nr 1/2016 w sprawie finansowania robót remontowych w roku 2016 .
Tekst uchwały oraz plan rzeczowo-finansowy remontów w S.M."Szczęśliwice" na 2016 rok dostępne są w zakładce "DOKUMENTY".


2014
29
grudzień

Szanowni abonenci sieci LAN !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2014 roku został wymieniony serwer aplikacyjny obsługujący domenę szczesliwice.pl.  Na serwerze został zainstalowany nowy certyfikat bezpieczeństwa SSL sygnowany przez Certum.pl. Certyfikat dotyczy subdomeny – poczta.szczesliwice.pl.
Po instalacji i konfiguracji nowej maszyny zaszły zmiany dotyczące obsługi poczty e-mail w domenie szczesliwice.pl.2014
09
grudzień
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota M.St Warszawy zwrócił się z prośbą o wsparcie działań mających na celu przedstawienie mieszkańcom informacji dotyczących prawidłowego dokarmienia ptaków.

W załączeniu plakat informacyjny pod nazwą "Dokarmiaj ptaki mądrze".


2014
29
październik

W załączniku zamieszczamy apel do mieszkańców dzielnicy dotyczący oszustów przygotowany przez Komendę Rejonową Policji Warszawa III.2014
29
lipiec
Informujemy, iż od 1 sierpnia 2014 roku będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne, będą odbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawy Sp. z o.o. 
 


2014
18
czerwiec
Spółdzielnia S.M. "Szczęśliwice" uprzejmie informuje użytkowników osiedlowej internetowej sieci LAN, iż został uruchomiony numer telefonu  22 427 36 09, pod którym można zgłosić awarię sieci nagrywając się na pocztę głosową.
Przewidywany czas reakcji administratora na zgłoszoną awarię - do 4 godzin.2013
29
sierpień
            Rada m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2013 roku  uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Szczęśliwic Południowych. 
            Uchwalony plan nie przewiduje realizacji drogi publicznej 14KDD, której realizację w miejscu naszej wewnętrznej drogi osiedlowej i miejsc parkingowych przewidywał wyłożony projekt tego planu. 


2013
19
lipiec

Odpady niebezpieczne (farby olejne, rozpuszczalniki, akumulatory, filtry olejowe, płyny, tonery, aerozole, termometry) można bezpłatnie oddać w STENA Ekostacja na ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie tel. 607 694 907, 22 587 58 10

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu (pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki, telewizory) prowadzi firma ElektroEko tel. 22 22 333 00.2013
02
lipiec
Uchwałą nr LIX/1659/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany długoletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy na lata 2013 - 2042,    Dzielnicy Ochota przyznana została kwota 4 175 000  zł. na przebudowę ul. Włodarzewskiej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej w tym:
na 2013 rok -     200 tyś. zł.
na 2014 rok -  1 265 tyś. zł. 
na 2015 rok -  2 710 tyś, zł2013
26
czerwiec

W związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów został wydłużony termin jego rozstrzygnięcia. Na ten okres został wprowadzony w  m.st. Warszawa "program pomostowy" pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do czasu wyboru rozstrzygnięcia przetargu.
Program pomostowy będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 najdalej do 31 stycznia 2014r.2013
29
kwiecień
Zarząd SM „Szczęśliwice” uprzejmie informuje, że w drugiej połowie maja (14-17 maj) planowana jest modernizacja obecnego systemu dostępu - wjazdu na teren osiedla. Zainstalowane zostaną nowe czytniki dalekiego zasięgu, które umożliwiają otwieranie szlabanu poprzez zbliżenie karty do czytnika - zasięg ok. 40cm.   


2013
22
marzec
W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897, z późn. zm) Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła  w dniu 07.03.2013r uchwałę nr LI/1497/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (treść uchwały dostępna w biurze Spółdzielni oraz w zakladce DOKUMENTY).


2013
15
luty

Informujemy, że powstał nowy portal społecznościowy akcjamiasto.pl, którego celem jest wspomaganie społeczności obywatelskich w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz zawiązywaniu akcji społecznych i kulturalnych.
Więcej informacji na www.akcjamiasto.pl2012
28
listopad
1. W sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok - Uchwała nr 2/2012 Rady Nadzorczej;
2. W sprawie ustalenia wysokości opłat lokalowych - Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej.

Teksty obu uchwał dostępne są w zakładce " DOKUMENTY".  
2011
23
wrzesień
Stanowisko Rady m. st. Warszawy  dotyczące opieki nad kotami wolno żyjącymi.


2011
20
lipiec
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r przechowywanie/składowanie przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji w świetle przepisów przeciwpożarowych wpływa na bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz ludzi w nim przebywających i jest czynnością zabronioną.
 
Zarząd S.M. „Szczęśliwice”


2010
01
październik
Zarząd S.M. "Szczęśliwice"  informuje, że z dniem 01.10.2010 nastąpiła zmiana godzin pracy biura Spółdzielni.
Nowe godziny pracy biura:

Poniedziałek    700 – 1500
Wtorek            700– 1500
Środa             1000– 1800
Czwartek        800 – 1500
Piątek             800 – 1500

 


2010
22
styczeń
Podłączając się do osiedlowej sieci komputerowej szczesliwice.pl otrzymujesz


2009
10
lipiec

        UCHWAŁA NR 8/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice”z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie regulaminu parkowania samochodów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szczęśliwice”. Tekst Uchwały dostępny jest w zakładce "DOKUMENTY".2008
05
maj

 W związku z zanieczyszczaniem placów zabaw przez koty i psy, Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, iż w przypadku stwierdzenia przebywania kota lub psa na terenie placu zabaw sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna a jego właścieciel zostanie obciążony kosztami wymiany żwirowego podłoża placu zabaw oraz piasku w piaskownicy w wysokości ok.1 500,-zł

                             Zarząd SM "Szczęśliwice" 

link: htpp://www.kupaniegryzie.pl2007
04
marzec
Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Spółdzielnia przygotowana jest do przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szczęśliwice”
ul. Włodarzewska 59D
02-384 Warszawa
tel./fax: (22) 823-71-08
e-mail: sm@szczesliwice.pl